Team Coaching

Teamcoaching is zinvol voor managers en teams die beter willen presteren als team. We richten ons vooral op managementteams, crisisteams, interimmanagers met weer een ander team en Nederlanse topsport teams.
Dat kunnen teams zijn die elkaar al een tijd kennen en waar de optelsom van alle individuele kwaliteiten niet briljant is of voorzichtig uitgedrukt: beter kan. Of nieuw samengestelde teams die om goede resultaten te bereiken het teamproces willen versnellen.

Wij zetten vaak Mindsonar in om van ieder teamlid in kaart te brengen welke mentale filters hij/zij heeft aanstaan in dit team.
Daarmee krijgen we per persoon inzicht in 23 onbewuste mentale filters/denkstijlen en de optelsom van deze profielen voor het hele team. Gaat men voor samen of voor alleen? Wat zijn de criteria van een ieder? Mist het team kritisch vermogen? Of heeft het er juist teveel van? Doel van de test is om inzicht te krijgen in kenmerkende denkpatronen in het team, waardoor de sterktes en zwaktes van een team zichtbaar worden. Dit vormt een prima vertrekpunt voor de teamcoaching. Van inzicht naar concrete verbetering.

 zie ook: Topsport